Nederlands Gastronomisch Inburgeringexamen

Tetem Museum, Enschede
Quartair Gallery, Den Haag

In Nederlands Gastronomisch Inburgeringsexamen reageert Wen Chin Fu op haar ervaring met het behalen van haar ‘inburgeringsdiploma’. Ze was verrast dat er geen vragen werden gesteld over de Nederlandse voedselcultuur. Ze vond ook vragen die de meeste autochtone Nederlanders niet zouden kunnen beantwoorden. Voor de tentoonstelling heeft Wen Chin een alternatieve immigratietest ontworpen. Neem plaats, vul de vragen in en test jouw kennis over de Nederlandse cultuur. De uitkomst bepaalt welke lekkernij je na afloop krijgt.

Related News
Should I Stay or Should I Go exhibition

38_unnamed-1.png